Almenpsykologiske vanskeligheder

Almenpsykologiske vanskeligheder kan være, at du oplever at have lavt selvværd eller har en tendens til at bekymre dig om alting? Det kan også være, at ensomhed fylder meget i din hverdag? Eller at du har svært ved at falde i søvn? Det kan også være, at du er meget perfektionistisk, har problemer med at kontrollere din vrede eller måske har for mange overspringshandlinger i din hverdag?

Som psykolog vil jeg med nysgerrighed og åbenhed tale med dig om det, som fylder. Gennem dialog vil vi åbne op for en værktøjskasse, så jeg kan hjælpe dig med at blive bedre til at håndtere netop din udfordring.

Almenpsykologiske vanskeligheder

Almenpsykologiske vanskeligheder kan være, at du oplever at have lavt selvværd eller har en tendens til at bekymre dig om alting? Det kan også være, at ensomhed fylder meget i din hverdag? Eller at du har svært ved at falde i søvn? Det kan også være, at du er meget perfektionistisk, har problemer med at kontrollere din vrede eller måske har for mange overspringshandlinger i din hverdag?

Som psykolog vil jeg med nysgerrighed og åbenhed tale med dig om det, som fylder. Gennem dialog vil vi åbne op for en værktøjskasse, så jeg kan hjælpe dig med at blive bedre til at håndtere netop din udfordring.

Psykolog og lavt selvværd

Lavt selvværd er en problemstilling, som mange af os kender. Dit selvværd er et udtryk for, hvordan du ser dig selv og dit eget værd. Hvis du lider af lavt selvværd, så er der nogle aspekter af dig selv, som du ikke anser som gode nok. Dette skal midlertidigt ikke forveksles med lav selvtillid, som er tilliden til at du kan finde ud af en opgave, et projekt eller lignende. Selvværd og selvtillid er ord, der ofte bruges i flæng. Men de betyder noget forskelligt, selvom de i høj grad spiller sammen. Hvor selvværd går på at være tilfreds med sig selv, kende sine gode sider og acceptere sine fejl og mangler, handler selvtillid om at være tilfreds med det, man gør. Selvværd skabes i det indre, og selvtillid i måden man bruger sine færdigheder på i forhold til andre mennesker. Ofte vil det dog være sådan, at mestring af noget også fører til øget selvværd.

Når lavt selvværd bliver et langvarigt problem, kan det have en skadelig effekt på vores mentale helbred og føre til en lang række tilstand, som vi gerne vil undgå.

Hvad er selvværd?

Hver femte dansker har lavt selvværd og en følelse af ikke at slå til. Det viser en undersøgelse, som Cormark har foretaget for PsykiatriFonden. Selvværd handler om den måde, vi opfatter os selv på – altså hvordan vi tænker om os selv, og de følelser det udløser. Det er afgørende for vores psykiske trivsel, at vi føler os værdifulde. Når vi har et sundt selvværd, er vi positive overfor os selv og vores liv. Det gør os bedre i stand til at klare livets op- og nedture. Når vi har et lavt selvværd har vi en tendens til at se vores liv i et mere negativt og kritisk lys. Vi er også dårligere til at håndtere de udfordringer, som livet giver os.

Hvad er årsagen til lavt selvværd?

Selvværd er ikke noget, vi er født med. Det grundlægges i barndommen og svinger gennem livet. Vores lærere, venner, søskende, forældre og også medierne sender os positive og negative beskeder om os selv. Af en eller anden årsag er den besked, at du ikke er god nok, den der bliver hos dig. Måske har du haft svært ved at leve op til andres forventninger eller dine egne forventninger. Stress og svære livsbegivenheder kan også have en negativ effekt på dit selvværd. Din personlighed kan endvidere spille en rolle. Nogle er mere tilbøjelige til at tænke negativt, mens andre sætter urealistiske høje standarder for dem selv.

Hvordan påvirker lavt selvværd os?

Et lavt selvværd har store konsekvenser for vores livskvalitet. Hvis du har lavt selvværd, gemmer du dig måske fra sociale sammenhænge, du stopper med at prøve nye ting eller undgår ting, der er udfordrende. På kort sigt kan det at undgå udfordrende og svære situationer få dig til at føle dig sikker. Men på lang sigt kan det give bagslag, da det styrker din underliggende tvivl og frygt. Det lærer dig den dårlige vane, at den eneste måde at klare livet på er at undgå ting.

Symptomer på lavt selvværd

De små ting kan ofte bygge sig op til større problemer. Tegn du kan være opmærksom på:

 1. Svært ved at prioritere egne behov, ønsker og følelser.
 2. Siger ”undskyld” eller føler sig skyldig i dagligdags aktiviteter.
 3. Undlade at tage initiativ
 4. Ikke føle sig fortjent til at få ”mere”
 5. Svært ved at træffe beslutninger
 6. Svært ved grænsesætning
 7. Overdrevent fokus på at gøre ting for andre
 8. Negativ selvopfattelse
 9. Kritisk og grov indre kritisk dialog

Symptomer på lavt selvværd

De små ting kan ofte bygge sig op til større problemer. Tegn du kan være opmærksom på:

 1. Svært ved at prioritere egne behov, ønsker og følelser.
 2. Siger ”undskyld” eller føler sig skyldig i dagligdags aktiviteter.
 3. Undlade at tage initiativ
 4. Ikke føle sig fortjent til at få ”mere”
 5. Svært ved at træffe beslutninger
 6. Svært ved grænsesætning
 7. Overdrevent fokus på at gøre ting for andre
 8. Negativ selvopfattelse
 9. Kritisk og grov indre kritisk dialog

4 simple råd

Alle har negative tanker

Alle mennesker har negative tanker om sig selv. Det er ikke nødvendigvis dårligt eller forkert. Tanker er ikke altid sandhed. Nogle gange er det bare tanker, som kommer og går. Det er muligt at øve sig i at lade tankerne komme og gå i stedet for at fokusere på at få dem væk, ændre dem til det bedre og mere positive. Vi risikerer at blive fanget i tanker om alt det, man burde gøre bedre. Eller fantasier om det menneske, man kunne være, hvis bare man havde et bedre selvværd.

Hvad er vigtigt for dig lige nu?

Når de negative tanker kommer igen, for det gør de næsten altid, så brug et par minutter på at tænke på, hvad der er vigtigt for dig lige nu. Hvad vil du gerne have skal kendetegne dit liv? Måske er det små ting, som at gøre noget godt for andre. Eller at du har en time en aften om ugen, hvor du kan sidde og læse i en bog. Fokuser på det, der umiddelbart er til at ændre, og som du kan gøre noget ved i dag eller i morgen.

Gør mere af det, der er vigtigt – selvom det gør dig nervøs

Hvad kunne det næste skridt være, for at du kan gøre mere af det, du finder værdifuldt? Og som måske også skaber værdi for andre? Frem for at forsøge at føle dig som et bedre menneske, kan du gøre et forsøg på at være et bedre menneske. Vigtige ting har det med at sætte gang i vores følelser. Derfor er det helt normalt at blive nervøs, når du har gang i noget, der betyder noget for dig. Hold fast i at tage små skridt i den rigtige retning. Selvom det gør dig nervøs.

Øv dig i at være tilfreds – det er godt nok

Der findes ikke en guide, der fjerner dårligt selvværd. Eller som gør os mere glade for os selv. Men vi kan guide os selv til at rette fokus mod det, der betyder noget i livet. Og hjælpe os selv med at blive mere tilfredse med den indsats, vi gør. Også selvom vi stadig ikke synes, vi er gode nok, som vi er.

Behandling af lavt selvværd

Udover de ting, du selv kan gøre, kan det også være en god idé at få professionel behandling af lavt selvværd, så det ikke leder til andre alvorlige mentale udfordringer.

Det er aldrig for sent at arbejde med at udvikle et solidt og sundt selvværd.

Behandling af lavt selvværd

Udover de ting, du selv kan gøre, kan det også være en god idé at få professionel behandling af lavt selvværd, så det ikke leder til andre alvorlige mentale udfordringer.

Det er aldrig for sent at arbejde med at udvikle et solidt og sundt selvværd.

Hvad er perfektionisme?

Perfektionisme defineres ofte som behovet for at være eller synes at være perfekt, eller endda at tro, at det er muligt at opnå perfektion. Det ses typisk som en positiv egenskab snarere end en fejl. Folk kan bruge udtrykket “sund perfektionisme” til at beskrive eller retfærdiggøre perfektionistisk adfærd.

Perfektionisme er ikke det samme som at stræbe efter at være sit bedste. Perfektion handler ikke om sund præstation og vækst. Der skal skelnes mellem perfektionisme og sund adfærd. Perfektionisme er ikke det samme som at stræbe efter at være den bedste udgave af sig selv. Perfektion handler ikke om sund præstation og vækst. Tværtimod bruges det af mange personer som et skjold til at beskytte mod smerten ved skyld, dømmekraft eller skam.

Tegn på, du måske er perfektionist

Mennesker med tendens til overdreven perfektionisme kan:

 • Have svært ved at udføre en opgave, medmindre de ved, at de kan gøre det perfekt.
 • Se slutproduktet som den vigtigste del af enhver handling. Som følge heraf fokuserer de mindre på selve processen med at lære eller udføre en opgave efter bedste evne.
 • Ser ikke en opgave som afsluttet, før resultatet er perfekt i henhold til deres standarder.
 • Trækker tiden ud. Folk med perfektionisme vil måske ikke begynde på en opgave, før de ved, at de kan gøre det perfekt.
 • Bruge alt for lang tid på at fuldføre en opgave, som ikke typisk tager andre lang tid at udføre.
 • Sammenligner sig med andres præstationer eller sammenligner sig selv ugunstigt og urealistisk med andre.

Eksempler på perfektionistisk opførsel

De fleste mennesker ønsker at opnå succes, men at arbejde hårdt for at nå dine mål indikerer ikke altid perfektionistisk adfærd. Folk, der er perfektionister, tror typisk, at intet, de gør, er umagen værd, medmindre det er perfekt. I stedet for at være stolte af deres fremskridt, læring eller hårde arbejde, kan de konstant sammenligne deres arbejde med andres arbejde eller fokusere på at opnå fejlfrit output.

Selv når mennesker med perfektionistiske træk får deres ønskede resultater, kan de stadig være utilfredse. De føler måske, at hvis de virkelig var perfekte, ville de ikke have behøvet at arbejde så hårdt for at nå deres mål.

Perfektionismens domæner

Perfektionisme kan påvirke mange områder af en persons liv, og disse områder omtales ofte som domæner. Nogle gange påvirker perfektionisme kun ét domæne, mens det andre gange påvirker flere domæner.

Nedenfor er nogle af de områder af livet perfektionisme kan påvirke.

På arbejdspladsen eller i skolen

Folk, der er perfektionister i skolen eller på arbejdet, kan tage længere tid end andre om at udføre en opgave. De kan også undgå at starte en opgave, de ikke føler sig trygge i. Det skyldes ofte et ønske om at løse opgaven perfekt.

Intime forhold eller venskaber

Perfektionisme kan få folk til at placere deres urealistiske standarder på deres kære, hvilket bringer ekstra stress og pres ind i forholdet.

Fysisk aktivitet

Sport og konkurrence tilskynder eller forværrer ofte perfektionisme. I individuelle sportsgrene, såsom gymnastik eller atletik, kan perfektionisme være særligt udbredt, da atleten ofte konkurrerer mod sig selv.

Miljø eller omgivelser

Dette kan omfatte behovet for, at ens hus eller lejlighed altid skal være pletfri. Det kan få en person til at bruge store mængder tid og energi på at holde deres umiddelbare omgivelser ryddelige eller i overensstemmelse med deres æstetiske standarder.

Hygiejne og sundhed

Ironisk nok kan denne type perfektionisme forårsage sundhedsproblemer. For eksempel kan nogen stoppe med at børste tænder, fordi de sprang over en enkelt gang. Denne type perfektionisme kan også føre til spiseforstyrrelser, hvor individer føler sig tvunget til at holde sig til en overdreven striks sund kost.

Hvordan man taler eller skriver

Når en person er perfektionistisk med hensyn til, hvordan de taler eller skriver, kan kvaliteten af ​​deres tale eller skrift falde. Det kan få dem til at tale meget lidt eller til at undgå at skrive af frygt for at begå en fejl.

Fysisk udseende

Denne type perfektionisme kan få nogen til at bekymre sig overdrevent om deres personlige pleje, udseende eller stil. De kan bruge timer på at vælge, hvad de skal have på, eller hvordan de skal style deres hår. Perfektionisme omkring fysisk fremtoning kan også føre til spiseforstyrrelser eller træningsafhængighed.

Hvad er årsagerne til perfektionisme?

Mennesker med en historie med høj præstation føler nogle gange et overvældende pres for at leve op til deres tidligere præstationer. Dette får dem ofte til at engagere sig i perfektionistisk adfærd. Børn, der ofte bliver rost for deres præstationer, kan føle sig presset til at blive ved med at forsøge at skabe store præstationer, når de bliver ældre, hvilket også kan forårsage perfektionistiske tendenser.

Mange faktorer kan være medvirkende til, om perfektionismen udvikler sig. Eksempler herpå kan være:

 • Hyppig frygt for misbilligelse fra andre eller følelser af usikkerhed og utilstrækkelighed.
 • At have en forælder, der udviser perfektionistisk adfærd eller udtrykker misbilligelse, når deres børns indsats ikke resulterer i perfektion.
 • En usikker tidlig tilknytning. Mennesker, der havde en vanskelig tilknytning til forældre, da de var unge, kan opleve vanskeligheder med at berolige sig selv som voksne. De kan have problemer med at acceptere et godt resultat som godt, hvis det ikke er perfekt.
 • Psykiske problemer som angst eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD). Mens der er fundet en sammenhæng mellem OCD og perfektionisme, har ikke alle mennesker med perfektionisme OCD, og ​​ikke alle mennesker med OCD er perfektionister.

Hvis du føler, at du måske har træk af perfektionisme, der forstyrrer din dagligdag, skal du vide, at perfektionistisk adfærd og vaner kan ændres.

I terapien lægger jeg vægt på, hvordan perfektionismen er opstået, og hvad der er med til at vedligeholde den. Herefter arbejder jeg med, hvordan du kan udfordre din perfektionisme gennem forskellige øvelser og teknikker, så perfektionismen ikke får lov til at styre dig. Det er nemlig dig, som skal lære at styre den.

Hvad er årsagerne til perfektionisme?

Mennesker med en historie med høj præstation føler nogle gange et overvældende pres for at leve op til deres tidligere præstationer. Dette får dem ofte til at engagere sig i perfektionistisk adfærd. Børn, der ofte bliver rost for deres præstationer, kan føle sig presset til at blive ved med at forsøge at skabe store præstationer, når de bliver ældre, hvilket også kan forårsage perfektionistiske tendenser.

Mange faktorer kan være medvirkende til, om perfektionismen udvikler sig. Eksempler herpå kan være:

 • Hyppig frygt for misbilligelse fra andre eller følelser af usikkerhed og utilstrækkelighed.
 • At have en forælder, der udviser perfektionistisk adfærd eller udtrykker misbilligelse, når deres børns indsats ikke resulterer i perfektion.
 • En usikker tidlig tilknytning. Mennesker, der havde en vanskelig tilknytning til forældre, da de var unge, kan opleve vanskeligheder med at berolige sig selv som voksne. De kan have problemer med at acceptere et godt resultat som godt, hvis det ikke er perfekt.
 • Psykiske problemer som angst eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD). Mens der er fundet en sammenhæng mellem OCD og perfektionisme, har ikke alle mennesker med perfektionisme OCD, og ​​ikke alle mennesker med OCD er perfektionister.

Hvis du føler, at du måske har træk af perfektionisme, der forstyrrer din dagligdag, skal du vide, at perfektionistisk adfærd og vaner kan ændres.

I terapien lægger jeg vægt på, hvordan perfektionismen er opstået, og hvad der er med til at vedligeholde den. Herefter arbejder jeg med, hvordan du kan udfordre din perfektionisme gennem forskellige øvelser og teknikker, så perfektionismen ikke får lov til at styre dig. Det er nemlig dig, som skal lære at styre den.

Book tid