Coaching

Coaching defineres ofte som en professionel samtale, hvor coachen neutralt og ikke-rådgivende styrer processen mod et specifikt mål ved hjælp af åbne spørgsmål.

Netop fordi coaching ikke er rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et objektivt refleksionsværktøj, kan det anvendes meget bredt.

Coaching kan være effektivt, hvis man har brug for hjælp til at finde ud af, hvad man vil fremadrettet eller opnå mål, man allerede kender, men som ikke er lykkedes at opnå.

Coaching

Coaching defineres ofte som en professionel samtale, hvor coachen neutralt og ikke-rådgivende styrer processen mod et specifikt mål ved hjælp af åbne spørgsmål.

Netop fordi coaching ikke er rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et objektivt refleksionsværktøj, kan det anvendes meget bredt.

Coaching kan være effektivt, hvis man har brug for hjælp til at finde ud af, hvad man vil fremadrettet eller opnå mål, man allerede kender, men som ikke er lykkedes at opnå.

Coaching er en målrettet, bevidstgørende dialog og en motiverende arbejdsform, hvor det drejer sig om at udvikle personens og/eller gruppens faglige og personlige potentiale ud fra egne forudsætninger.

Gennem de senere år har det vist sig, at coaching er velegnet som metode til at skabe bevidsthed, kompetenceudvikling og læring, og anvendes i stadig større udstrækning, både individuelt og i organisationer.

Coaching er velegnet til

  • at fremme personlig udvikling
  • at bidrage til planlægning af karriere
  • at afklare fordele og ulemper ved forandringer
  • at fremme læring, kompetenceudvikling og kommunikation
  • at øge motivationen
  • at styrke og udvikle teamsamarbejde
  • at styrke det personlige lederskab
  • at fremme effekten af strategisk planlægning

Book tid