Undervisning

Det er et mål for mig som underviser, både at tilføre ny viden, men også at møde kursisterne med en undersøgende og dialogisk kommunikation. Undervisning bidrager bedst med noget nyt, når kursisterne kan relatere til det, der undervises i.

Erfaringsmæssigt bliver det nemmere for den enkelte kursist at koble det nye med noget velkendt, når vi inddrager kursisternes egne erfaringer, hverdagsforestillinger og det, de har lært tidligere i anden undervisning. Dette skaber en kultur, hvor kursisterne stiller spørgsmål og deltager aktivt.

Eksempler på hvad jeg underviser i:

Undervisning

Det er et mål for mig som underviser, både at tilføre ny viden, men også at møde kursisterne med en undersøgende og dialogisk kommunikation. Undervisning bidrager bedst med noget nyt, når kursisterne kan relatere til det, der undervises i.

Erfaringsmæssigt bliver det nemmere for den enkelte kursist at koble det nye med noget velkendt, når vi inddrager kursisternes egne erfaringer, hverdagsforestillinger og det, de har lært tidligere i anden undervisning. Dette skaber en kultur, hvor kursisterne stiller spørgsmål og deltager aktivt.

Eksempler på hvad jeg underviser i:

Før undervisningen finder sted vil jeg altid have været i kontakt med mindst en repræsentant fra den gruppe jeg skal undervise. Således kan jeg på forhånd målrette og tilrettelægge, så undervisningen er relevant og vedkommende for netop den gruppe, der skal undervises.
Undervisningens rammer er vigtige for optimal læring. Disse vil blive tilrettelagt på forhånd i samarbejde med kursusarrangøren. Min undervisning strækker sig fra foredrag, korte oplæg og workshops til kurser over flere dage.

Typisk vil min undervisning veksle mellem teoretiske oplæg, ple­numdiskussion og praktiske øvelser.
Øvelserne kan være tilrettelagt i form af gruppearbejde, rollespil eller øvelser med udgangspunkt i fx et personligt ændringsprojekt, eksempler fra eget arbejde eller fra andre relevante situationer.

Jeg vil typisk have fokus på inddragelse af den enkelte kursist, samt se og inddrage parallelprocesser som opstår i undervisningen i forhold til det stof, der undervises i, og dermed sikre øget faglig viden kombineret med muligheden for personlig udvikling.

Eksempler på hvad jeg kan tilbyde at undervise i:

Før undervisningen finder sted vil jeg altid have været i kontakt med mindst en repræsentant fra den gruppe jeg skal undervise. Således kan jeg på forhånd målrette og tilrettelægge, så undervisningen er relevant og vedkommende for netop den gruppe, der skal undervises.
Undervisningens rammer er vigtige for optimal læring. Disse vil blive tilrettelagt på forhånd i samarbejde med kursusarrangøren. Min undervisning strækker sig fra foredrag, korte oplæg og workshops til kurser over flere dage.

Typisk vil min undervisning veksle mellem teoretiske oplæg, ple­numdiskussion og praktiske øvelser.
Øvelserne kan være tilrettelagt i form af gruppearbejde, rollespil eller øvelser med udgangspunkt i fx et personligt ændringsprojekt, eksempler fra eget arbejde eller fra andre relevante situationer.

Jeg vil typisk have fokus på inddragelse af den enkelte kursist, samt se og inddrage parallelprocesser som opstår i undervisningen i forhold til det stof, der undervises i, og dermed sikre øget faglig viden kombineret med muligheden for personlig udvikling.

Eksempler på hvad jeg kan tilbyde at undervise i:

Book tid