Individuel Stresshåndtering

Kognitive værktøjer til at håndtere arbejdsrelateret stress

Individuel Stresshåndtering

Kognitive værktøjer til at håndtere arbejdsrelateret stress

Kurset har til formål at forebygge stress via undervisning- og øvelse i individuelle stresshåndteringsstrategier

Deltagerne får viden om stress og stresshåndtering. Dette med afsæt i den kognitive tilgang, som er en psykologisk teori og metode, der særligt holder fokus på, hvordan vores tanker påvirker vores psykiske liv; vores følelser, adfærd og kropsreaktioner. De kognitive metoder kan påvirke vores oplevelse af stress til i højere grad at blive en oplevelse af at kunne mestre kravene, vi står overfor.

Målgruppe

Kurset er for alle interesserede. Om du blot ønsker en ny måde at forholde dig til din hverdag og bekymringer på, eller om du oplever negative stresssymptomer, er ikke afgørende. Deltagerne kan hver især tænke deres egen dagligdag ind undervisningen, og de redskaber som introduceres.

Form

Kurset består af 4 moduler a 2 timer som kan tages i valgfri rækkefølge. Undervisningen er bygget op med udgangspunkt i at være et fortroligt rum, hvor den enkelte deltager skal kunne være uden nødvendigvis at ”give sig selv til kende” eller dele ud af egne erfaringer.

Undervisningen

Modul 1: Stress, krop og psyke

Her gennemgås hvordan stress kan defineres. Der undervises i, hvad der hhv. kan forstås som usikkerhed, stress, angst, depression, og hvordan man kan forholde sig, hvis man rammes af henholdsvis det ene eller andet. Der introduceres et redskab til at skabe overblik over sin situation, og derved få mulighed for at have en konstruktiv dialog med andre om hvilken type støtte der kan være brug for.

Modul 2: Kognitiv teori og metode

Her gennemgås den kognitive teori og metode. Kognitive redskaber til ”tankearbejde” introduceres. Tankearbejdet er en metode til at håndtere uhensigtsmæssigt negative og dramatiske tanker og bekymringer.

Modul 3: Personlighed og tanketendenser

Her undervises i hvorledes forskelle i personlighed individer imellem fører til forskelle i forholdt til hvor meget der skal til for at opleve stress. Der arbejdes især med kognitive redskaber møntet på at udfordre automatiske tanker vedrørende egne som andres forventninger.

Modul 4: Adfærd og aktivitet

Her undervises i en nyere gren af den kognitive teori og metode, som i højere grad vægter fokus på adfærd end på tanker. Der introduceres redskaber til, dels at få indsigt i hvilke aktiviteter, der synes at tjene den enkeltes psykiske velbefindende godt, og hvilke som gør det modsatte. Her arbejdes også med redskaber til at få udfordret eventuel mangel på lyst/energi eller decideret handlingslammelse.

Evalueringerne af kurset Individuel Stresshåndtering er positive

På en fem-skala hvor 4 er ”tilfreds” og 5 er ”meget tilfreds” har deltagere svaret følgende:

  • Hvor tilfreds er du med de moduler, du har modtaget: 4,5
  • I hvilken grad vurderer du at kunne bruge, det du har lært: 4,5
  • Hvordan vurderer du kvaliteten af det udleverede materiale: 4,3
  • Hvor tilfreds er du med underviserens indsats: 4,7

Deltagerne peger blandt andet på følgende i deres evalueringer:

  • ”Rigtig godt, at man bare kunne slå ørerne ud uden at føle sig forpligtiget til at deltage aktivt. Godt materiale vi fik udleveret, og afslappet stemning. Jeg vil anbefale kurset til mine kollegaer”

  • ”Jeg har lært redskaber og fået input til refleksion ift. at forebygge stress/bekymringer, samt nye muligheder at håndtere det på”

  • ”Jeg er blevet opmærksom på nogle af mine grundtanker om mig selv, og hvordan de har haft negativ indflydelse på min hverdag. Det har hjulpet mig til at ændre min tankegang til en mere løsningsorienteret og optimistisk tankegang og adfærd”

  • ”Opbakning fra min leder til at få afsat tid til alle modulerne og hendes interesse i hvilket udbytte jeg har haft af kurset, har betydet meget. Kurset har hjulpet mig til åbenhed omkring stress hos mig selv og andre på min afdeling”

Book tid