Teori og Metode

Teori og Metode

ACT

ACT er en del af tredje generation kognitiv adfærdsterapi. Det er en terapiform med stor videnskabelig evidens.

I ACT arbejder vi med at frigøre os fra uhensigtsmæssige mønstre. Vi har ikke kun fokus på hvad du ønsker at slippe af med, men også at arbejde henimod det liv, du gerne vil leve.

En grundlæggende antagelse i ACT, er at lidelse er normalt og en del af det at være menneske. Det er samtidig en antagelse, at des mere vi kæmper imod de svære ting i livet, des mere risikerer vi de kommer til at fylde.

Med ACT hjælper jeg dig til at finde frem til uhensigtsmæssige strategier. Gennem samtalerne får du strategier til i højere grad at træde tilbage og observere dine tanker og følelser – og se på dem som netop det! Blot tanker og følelser, ikke sandheder. Denne observerende tilgang i ACT hjælper dig til at håndtere dine tanker og føelelser på en mere hensigtsmæssig måde.

I ACT lærer du at fokusere på de ting du kan ændre, fremfor de ting du ikke kan gøre noget ved.

Hvis vi mennesker bruger for meget energi på problemer og udfordringer, så glemmer vi nemt de gode ting i livet. I ACT arbejder vi på at styre mod et værdifuldt liv for netop dig.

ACT

ACT er en del af tredje generation kognitiv adfærdsterapi. Det er en terapiform med stor videnskabelig evidens.

I ACT arbejder vi med at frigøre os fra uhensigtsmæssige mønstre. Vi har ikke kun fokus på hvad du ønsker at slippe af med, men også at arbejde henimod det liv, du gerne vil leve.

En grundlæggende antagelse i ACT, er at lidelse er normalt og en del af det at være menneske. Det er samtidig en antagelse, at des mere vi kæmper imod de svære ting i livet, des mere risikerer vi de kommer til at fylde.

Med ACT hjælper jeg dig til at finde frem til uhensigtsmæssige strategier. Gennem samtalerne får du strategier til i højere grad at træde tilbage og observere dine tanker og følelser – og se på dem som netop det! Blot tanker og følelser, ikke sandheder. Denne observerende tilgang i ACT hjælper dig til at håndtere dine tanker og føelelser på en mere hensigtsmæssig måde.

I ACT lærer du at fokusere på de ting du kan ændre, fremfor de ting du ikke kan gøre noget ved.

Hvis vi mennesker bruger for meget energi på problemer og udfordringer, så glemmer vi nemt de gode ting i livet. I ACT arbejder vi på at styre mod et værdifuldt liv for netop dig.

EMDR terapi

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

EMDR terapi, er en terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden.
Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer eller andre ubehagelige/overraskende oplevelser. Det kan være hændelser der fandt sted for uger eller endda for mange år siden, og som stadig plager dig i form af invaderende oplevelser erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.

Der er forskning af bla. Pagini der viser, at EMDR ændrer traumatiske og lignende oplevelser, fra at være “fastfrosne” til at blive mere funktionelle igen. Ud over disse studier er der rigtig mange andre pålidelige undersøgelser, der viser at EMDR terapi virker og at virkningen er holdbar over tid. Ja endda at det er en økonomisk rentabel terapi, da den hjælper hurtigere end andre terapiformer.

WHO anbefaler EMDR terapi som en effektiv terapi til behandling af PTSD og forhøjede stresstilstande.

EMDR terapi

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

EMDR terapi, er en terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden.
Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer eller andre ubehagelige/overraskende oplevelser. Det kan være hændelser der fandt sted for uger eller endda for mange år siden, og som stadig plager dig i form af invaderende oplevelser erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.

Der er forskning af bla. Pagini der viser, at EMDR ændrer traumatiske og lignende oplevelser, fra at være “fastfrosne” til at blive mere funktionelle igen. Ud over disse studier er der rigtig mange andre pålidelige undersøgelser, der viser at EMDR terapi virker og at virkningen er holdbar over tid. Ja endda at det er en økonomisk rentabel terapi, da den hjælper hurtigere end andre terapiformer.

WHO anbefaler EMDR terapi som en effektiv terapi til behandling af PTSD og forhøjede stresstilstande.

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi er den mest udbredte og anerkendte form for psykoterapi på internationalt plan. Kognitiv adfærdsterapi, som forkortes KAT, baserer sig på det forhold, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden i skabelsen og opretholdelsen af psykiske problematikker. Specialiserede former for kognitiv adfærdsterapi har i forskningen vist sig at være de mest effektive metoder til behandling af en lang række psykiske lidelser og problematikker.

Terapien tager primært udgangspunkt i din aktuelle situation her-og-nu. Selv om mange tankemønstre stammer fra tidligere erfaringer, er det vores nuværende tanke- og handlingsmønstre, som er med til at fastholde og vedligeholde, at vi bliver ved med at tænke, føle og handle, som vi gør. Terapien tager ikke udgangspunkt i, at man skal skifte negative tanker ud med positive tanker, men snarere at man kan lære at tænke på en måde så man øger mental og fysisk trivsel, reducerer stress, depressive tanker, modløshed og angst.

Hvad går behandlingen ud på?

I kognitiv adfærdsterapi benytter vi en stor variation af teknikker for at ændre tanker, adfærd, følelser og kropsfornemmelser. Teknikkerne kan være kognitive, adfærdsmæssige, miljømæssige, støttende, interpersonelle eller erfaringsbaserede. Vi vælger teknikker ud fra dit overordnede behov eller dit mål for sessionen.

I starten af behandlingsforløbet bruger vi tid på at kortlægge problematikken. Hvor stammer problemerne fra? Hvad har udløst, at du har fået det så dårligt nu? I hvilke situationer opstår de? Vi udforsker hvilke tanker og forestillinger, som udløser og vedligeholder de negative reaktioner. Og ikke mindst er det meget vigtigt for os at kortlægge og give dig viden om, hvorfor det bliver ved med at være sådan.

Tilbagefaldsforebyggelse er også et vigtig element i kognitiv adfærdsterapi, da et stærkt psykisk velbefindende er som store muskler – de skal vedligeholdes. Desværre er det sådan, at den vigtigste indikation på, at man får en angstlidelse eller en depressiv episode, er, at man tidligere har haft angst eller depression. I terapien skal man derfor lære at lægge mærke til tegn på negative automatiske tanker og lære færdigheder i, hvordan man kan sætte ind, inden det går galt.

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi er den mest udbredte og anerkendte form for psykoterapi på internationalt plan. Kognitiv adfærdsterapi, som forkortes KAT, baserer sig på det forhold, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden i skabelsen og opretholdelsen af psykiske problematikker. Specialiserede former for kognitiv adfærdsterapi har i forskningen vist sig at være de mest effektive metoder til behandling af en lang række psykiske lidelser og problematikker.

Terapien tager primært udgangspunkt i din aktuelle situation her-og-nu. Selv om mange tankemønstre stammer fra tidligere erfaringer, er det vores nuværende tanke- og handlingsmønstre, som er med til at fastholde og vedligeholde, at vi bliver ved med at tænke, føle og handle, som vi gør. Terapien tager ikke udgangspunkt i, at man skal skifte negative tanker ud med positive tanker, men snarere at man kan lære at tænke på en måde så man øger mental og fysisk trivsel, reducerer stress, depressive tanker, modløshed og angst.

Hvad går behandlingen ud på?

I kognitiv adfærdsterapi benytter vi en stor variation af teknikker for at ændre tanker, adfærd, følelser og kropsfornemmelser. Teknikkerne kan være kognitive, adfærdsmæssige, miljømæssige, støttende, interpersonelle eller erfaringsbaserede. Vi vælger teknikker ud fra dit overordnede behov eller dit mål for sessionen.

I starten af behandlingsforløbet bruger vi tid på at kortlægge problematikken. Hvor stammer problemerne fra? Hvad har udløst, at du har fået det så dårligt nu? I hvilke situationer opstår de? Vi udforsker hvilke tanker og forestillinger, som udløser og vedligeholder de negative reaktioner. Og ikke mindst er det meget vigtigt for os at kortlægge og give dig viden om, hvorfor det bliver ved med at være sådan.

Tilbagefaldsforebyggelse er også et vigtig element i kognitiv adfærdsterapi, da et stærkt psykisk velbefindende er som store muskler – de skal vedligeholdes. Desværre er det sådan, at den vigtigste indikation på, at man får en angstlidelse eller en depressiv episode, er, at man tidligere har haft angst eller depression. I terapien skal man derfor lære at lægge mærke til tegn på negative automatiske tanker og lære færdigheder i, hvordan man kan sætte ind, inden det går galt.

Book tid