Supervision

Som supervisor arbejder jeg på at udvikle og kvalificere mine supervisander, ofte psykologer, psykoterapeuter eller andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, så de bedre kan møde, hjælpe og rumme deres klienter eller patienter i arbejdet.

Supervision er velegnet til at udvikle faglige kompetencer, bearbejde svære situationer, blive inspireret gennem andres erfaringer, samt udvikle faglig omsorg for sig selv og andre. Læring og personlig udvikling opstår naturligt, når deltagere i supervision deler og udforsker egne og hinandens erfaringer og tanker.

Supervision

Som supervisor arbejder jeg på at udvikle og kvalificere mine supervisander, ofte psykologer, psykoterapeuter eller andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, så de bedre kan møde, hjælpe og rumme deres klienter eller patienter i arbejdet.

Supervision er velegnet til at udvikle faglige kompetencer, bearbejde svære situationer, blive inspireret gennem andres erfaringer, samt udvikle faglig omsorg for sig selv og andre. Læring og personlig udvikling opstår naturligt, når deltagere i supervision deler og udforsker egne og hinandens erfaringer og tanker.

Sådan arbejder jeg

Som supervisor arbejder jeg med kontakt. Det vil sige kontakten mellem dig og mig, din kontakt med dig selv og dine klienter eller patienter. Herigennem udvikles og kvalificeres du, så du bedre kan møde, forstå, hjælpe og rumme dine klienter og patienter.

Supervisionen starter typisk med en præsentation af case eller tematik.

Som supervisor er jeg nysgerrig og aktiv. Jeg stiller spørgsmål og forsøger med nærvær at forstå, sanse, udforske og udfordre supervisandens case og perspektiv. For herigennem at fremhjælpe en omorganisering og integration af allerede gjorte erfaringer. Formålet er at øge supervisandens synsfelt og herigennem føre til nye handlemuligheder.

Jeg vægter at supervisandens egne ressourcer kommer i fokus – ofte på en nye og kreativ måde. Jeg inddrager min egen erfaring og viden aktivt i processen.

Supervisionen kan være individuelt eller i grupper.

Ved gruppesupervision gælder samme principper som beskrevet ovenfor. Vi starter med, sammen med gruppen, at prioritere hvilke cases, der skal arbejdes med. Supervisionen tager udgangspunkt i casen/problemstillingen, samt sørger for at inddrage de øvrige deltageres viden og erfaring på området i en anerkendende proces, som supervisor styrer.

Sådan arbejder jeg

Som supervisor arbejder jeg med kontakt. Det vil sige kontakten mellem dig og mig, din kontakt med dig selv og dine klienter eller patienter. Herigennem udvikles og kvalificeres du, så du bedre kan møde, forstå, hjælpe og rumme dine klienter og patienter.

Supervisionen starter typisk med en præsentation af case eller tematik.

Som supervisor er jeg nysgerrig og aktiv. Jeg stiller spørgsmål og forsøger med nærvær at forstå, sanse, udforske og udfordre supervisandens case og perspektiv. For herigennem at fremhjælpe en omorganisering og integration af allerede gjorte erfaringer. Formålet er at øge supervisandens synsfelt og herigennem føre til nye handlemuligheder.

Jeg vægter at supervisandens egne ressourcer kommer i fokus – ofte på en nye og kreativ måde. Jeg inddrager min egen erfaring og viden aktivt i processen.

Supervisionen kan være individuelt eller i grupper.

Ved gruppesupervision gælder samme principper som beskrevet ovenfor. Vi starter med, sammen med gruppen, at prioritere hvilke cases, der skal arbejdes med. Supervisionen tager udgangspunkt i casen/problemstillingen, samt sørger for at inddrage de øvrige deltageres viden og erfaring på området i en anerkendende proces, som supervisor styrer.

Book tid