Terapi

Terapi? Hvad skal jeg vælge?

Livet er altid i forandring og leves ikke snorlige. Det gælder for os alle sammen. Indimellem, når det hele brænder på, kan det være hjælpsomt at tale med en psykolog.

Jeg benytter terapi med dokumenteret effekt. Jeg har specialiseret mig indenfor kognitiv terapi, ACT og EMDR. Læs mere om metode her. Foruden mangeårig solid erfaring, så har jeg viden omkring mange problemstillinger. Dette giver dig den bedste forudsætning for kvalificeret psykologhjælp – specielt tilrettelagt til dig.

Stadig mange spørgsmål omkring terapi? Få svarene herunder:

Terapi

Terapi? Hvad skal jeg vælge?

Livet er altid i forandring og leves ikke snorlige. Det gælder for os alle sammen. Indimellem, når det hele brænder på, kan det være hjælpsomt at tale med en psykolog.

Jeg benytter terapi med dokumenteret effekt. Jeg har specialiseret mig indenfor kognitiv terapi, ACT og EMDR. Læs mere om metode her. Foruden mangeårig solid erfaring, så har jeg viden omkring mange problemstillinger. Dette giver dig den bedste forudsætning for kvalificeret psykologhjælp – specielt tilrettelagt til dig.

Stadig mange spørgsmål omkring terapi? Få svarene herunder:

Hvorfor terapi?

Der kan være forskellige årsager til at opsøge en psykolog. Det kan enten være et akut opstået problem, et ønske om selvudvikling eller at få hjælp til en uoverskuelig livssituation. Terapi kan også være et redskab til personlig udvikling. At gå i terapi giver dig mulighed for at få professionel hjælp og sparring til at blive hjulpet på rette vej. Terapi hjælper dig til bedre at forstå dig selv, dine tanker, følelser og handlemønstre. Gennem terapi kan du få støtte til at mærke egne behov, ønsker, grænser samt blive mere bevidst om dig selv, dine reaktionsmønstre og måder at være sammen med andre på.

Jeg er der for at hjælpe dig i mål med disse ønsker.

Når terapi er nyt

Det kan være svært og grænseoverskridende at tale med et fremmed menneske om sårbarhed. Måske du har tanker om hvordan du skal præsentere problemstillingen, eller hvordan du kommer til at reagere. Måske du er skeptisk overfor om terapi virker. Det er mit ansvar at hjælpe dig bedst muligt omkring din problemstilling samt at møde dig trygt og roligt. Hos mig skal du ike føle du skal præstere eller være på en bestemt måde. Jeg hjælper dig lige der hvor du er, og tager ansvar for dig og din udvikling.

God kemi med min psykolog

På samme måde som valg af teknik og metode er væsentlig for terapien, så viser forskning også at relationen til din terapeut er afgørende for udbytte af behandlingen. Jeg vil bestræbe mig på mit ypperste at møde dig tillidsfuldt og trygt og hjælpe til en samarbejdsrelation.

Terapi – hvor længe?

Varighed af et terapiforløb er meget individuelt. For nogle er der tale om korte, afgrænsede forløb på 3-5 sessioner. For andre er der behov for et længerevarende forløb, der kan strække sig over 6-12 mdr.

Terapi – hvor ofte?

Til at starte med bygges et forløb oftest op med samtaler enten hver uge eller hver anden uge. Så snart du mærker bedring og symptomlettelse planlægges længere mellem samtalerne. I slutningen af et forløb. I slutningen af forløb planlægges ofte større interval mellem samtaler, for den måde at sikre stabil bedring over tid. Til sidst kan man overveje follow up efter nogle måneder, hvir det giver mening for dig og dit forløb.

Parterapi

Terapi til par kan være hjælpsomt, hvis der er opstået kriser i forholdet eller hvis kommunikationen fungerer dårligt. Problemer i parforholdet kan skyldes mange ting feks.:

  • Tilbagevendende konflikter eller skænderier
  • Kommunikationsproblemer
  • Utroskab
  • Manglende tillid eller tryghed
  • Uenighed om eksempelvis økonomi eller børneopdragelse, forpligtelser
  • Arbejdspres
  • Sygdom
  • Psykisk eller fysisk vold

Nogle par er gledet fra hinanden eller har brug for forandringer for at genfinde et meningsfyldt samliv. Mange har glæde af at genopdage hinanden og kvaliteterne i samværet.

Online terapi

At mødes online giver dig mulighed for at få hjælp i dine vante og trygge rammer. Særligt under corona oplevede jeg tilgang i online terapi forløb, og jeg fik rigtig gode erfaringer hermed. Det kan være en måde der sikrer, du ikke bliver yderligere presset af logistikken. Jeg har gode erfaringer med at mødes online og vi kan sagtens have en nærværende og tryg kontakt.

Online rådgivning terapi og supervision er en anerkendt tilgang, der vinder større og større indpas, fordi det er effektivt, fleksibelt og trygt. Samtalerne foregår på en nem, stabil og sikker platform.  Det er enkelt og nem. Hvis du er sikker herpå guider jeg dig gennem telefonen ved første samtale.

Book tid