Traumer og chok

Hvad er chok?

Chok kan opstå ved en voldsom hændelse, hvor kroppen stivner og har svært ved at føre blodet rundet i kroppen. Et sådant chok kan føre til traumer, hvilket kan volde problemer både i forbindelse med selve chokket samt i nogen tid efterfølgende. Den første tid med chok kan være svær at have med at gøre, men nogle gange glemmer man at få hjælp til de problemer, der opstår, efter chokket har fortaget sig.

Traumer og chok

Hvad er chok?

Chok kan opstå ved en voldsom hændelse, hvor kroppen stivner og har svært ved at føre blodet rundet i kroppen. Et sådant chok kan føre til traumer, hvilket kan volde problemer både i forbindelse med selve chokket samt i nogen tid efterfølgende. Den første tid med chok kan være svær at have med at gøre, men nogle gange glemmer man at få hjælp til de problemer, der opstår, efter chokket har fortaget sig.

Hvad er traumer?

Der er forskellige former for traumer, og der er mange veje til at blive traumatiseret. Det kan ske for alle, og traumatisering skeler hverken til køn eller alder. Men fælles er det, at traumer fra fortiden påvirker fremtiden – i større eller mindre grad. Visse begivenheder i livet kan overbelaste et menneskes sind i sådan en grad, at personen kan bryde sammen, fordi psyken og sindet har lidt overlast på grund af den medførte stress. For nogle mennesker skal der kun en enkelt hændelse til, hvorimod andre kan opleve en række hændelser, før de oplever en traumatisering. Et traume er en skade på en persons psyke (sjæl, sind) som et resultat af en traumatisk hændelse. Bivirkningerne af et traume kan variere alt efter årsagen til traumet. Det samme gælder symptomerne. Hvis man ikke får den rette behandling, er der risiko for at udvikle andre alvorlige sindslidelser som f.eks. posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

Forskellige former for traumer

Disse er nogle af hovedårsagerne til traumer:

 • Choktraumer der finder sted lige efter en stor, stresset hændelse.
 • Misbrugstraumer der er forårsaget af længerevarende fysisk, psykisk eller seksuelt misbrug.
 • Voldstraumer forårsaget af vold.
 • Ulykkestraumer, der finder sted efter en stor ulykke, også i situationer uden fysisk overlast eller skader.
 • Barndomstraumer, der er forårsaget af en hændelse, inden barnet er fyldt seks år.
 • Uspecificerede traumer – når der er symptomer på et traume, og årsagen er ukendt.

Mange mennesker kommer sig naturligt efter belastende påvirkninger, chok, voldsomme hændelser eller livskriser. De oplever i tiden efter at have naturlige efterreaktioner, mens kroppen og nervesystemet genfinder sin balance, og psyken får bearbejdet det, der er sket.

Dog er der også mange, der ikke kommer sig ved egen hjælp, men oplever at de kropslige og følelsesmæssige efterreaktioner bliver overvældende, og det føles som om vi sidder fast i dem.

Det er dog vigtigt at understrege at fysiske og psykiske efterreaktioner er en naturlig og sund reaktion, når noget har været for meget for længe. Det er kroppen og sindets måde at sige stop på.

Symptomer og risici i forbindelse med traumer

De reaktioner, som følger i kølvandet på et traume skal først og fremmest forstås som normale reaktioner på overvældende, unormale hændelser. Det er altså ikke dig, der er noget galt med. Det er det, du har været udsat for, der er årsag til dine efter reaktioner.

Det er vidt forskelligt hvordan vi reagerer på traumer. Symptomer på traumer kommer i mange former som for eksempel højt alarmberedskab, angst, besvær med tillid, skyld og skam, magtesløshed, håbløshed, mareridt og undgåelse af alt, hvad der minder om traumehændelsen. Det er kroppens måde, på forskellig vis, at håndtere og forløse det pres som traumet har sat i gang.

Et traume kan opfattes som ekstrem stress, der har en langvarig fysisk og psykisk effekt på menneskets hjerne. Symptomerne er mere intense end i tilfælde med almindelig stress. På kort sigt kan det medføre manglende evne til at tale eller bevæge sig helt automatisk. Efter årsagen til traumet er overstået, kan der opstå hukommelsestab, hvorved alle minder om den traumatiske hændelse bliver undertrykt. Hvis man ikke får behandling, kan et traume ydermere føre til søvnløshed, irritabilitet og andre psykiske problemer.

  • Manglende evne til at tale
  • Blackout – hukommelsestab
  • Søvnløshed
  • Irritabilitet
  • Vrede
  • Håbløshed
  • Angst
  • Undgåelse
  • Skyld
  • Skam
  • Mistillid
  • Problemer med automatiske bevægelser
  • Begrænsning af muligheder i livet
  • For nogle bliver efterreaktionerne så massive, forstyrrende og langvarige, at de udvikler sig til PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder.

Symptomer og risici i forbindelse med traumer

De reaktioner, som følger i kølvandet på et traume skal først og fremmest forstås som normale reaktioner på overvældende, unormale hændelser. Det er altså ikke dig, der er noget galt med. Det er det, du har været udsat for, der er årsag til dine efter reaktioner.

Det er vidt forskelligt hvordan vi reagerer på traumer. Symptomer på traumer kommer i mange former som for eksempel højt alarmberedskab, angst, besvær med tillid, skyld og skam, magtesløshed, håbløshed, mareridt og undgåelse af alt, hvad der minder om traumehændelsen. Det er kroppens måde, på forskellig vis, at håndtere og forløse det pres som traumet har sat i gang.

Et traume kan opfattes som ekstrem stress, der har en langvarig fysisk og psykisk effekt på menneskets hjerne. Symptomerne er mere intense end i tilfælde med almindelig stress. På kort sigt kan det medføre manglende evne til at tale eller bevæge sig helt automatisk. Efter årsagen til traumet er overstået, kan der opstå hukommelsestab, hvorved alle minder om den traumatiske hændelse bliver undertrykt. Hvis man ikke får behandling, kan et traume ydermere føre til søvnløshed, irritabilitet og andre psykiske problemer.

  • Manglende evne til at tale
  • Blackout – hukommelsestab
  • Søvnløshed
  • Irritabilitet
  • Vrede
  • Håbløshed
  • Angst
  • Undgåelse
  • Skyld
  • Skam
  • Mistillid
  • Problemer med automatiske bevægelser
  • Begrænsning af muligheder i livet
  • For nogle bliver efterreaktionerne så massive, forstyrrende og langvarige, at de udvikler sig til PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder.

Du kan hjælpe dig selv

Mennesker, der har været udsat for et traume som vold, voldtægt, ulykker, overfald og andre traumatiske oplevelser oplever ofte, at oplevelsen hænger ved. Selvom faren er drevet over, er deres hverdag stadig fyldt med angst, skam, undgåelse, flashbacks og indre uro.

Men selv om det kan virke håbløst, så er der en vej til at genfinde en hverdag med ting, der er vigtige for dig og som ikke er styret af angst. Det kræver, at du er klar til at møde dig selv og dine symptomer på en ny måde. Og det kræver øvelse. Til gengæld er det aldrig for sent.

Der findes ikke en let, quickfix-løsning. Men der er en måde at forstå og møde dig selv på, som støtter dig i at genoptage et vitalt liv, selvom du har svære symptomer på traume.

Vi skal først og fremmest møde os selv med venlighed, tålmodighed og opmuntring. Det kan være svært – især hvis man er blevet krænket af et andet menneske.

Det er derfor vigtigt at huske på, at skyld, skam og selvkritik er en direkte følge af traumehændelsen. Det er ikke sandheder om os eller vores værdi som menneske.

 • Kend dine symptomer og efterreaktioner
 • Forstå hvordan du hjælper dig selv efter et traume.
 • Opdag og forstå traumereaktionernes magt i dit liv.
 • Øve og anvende metoder, som giver mere livskraft.

Vi har brug for hjælp og støtte, både umiddelbart efter en traumatisk hændelse og i tiden efter, hvor vi skal finde ud af at leve med det, der er sket. Den bedste hjælp kommer som regel fra venner og familie.

Nogle gange varer traumereaktionerne ved, og fysisk og psykisk bliver vi ved med at reagere som om der stadig er fare på færde. Det kan være svært at finde rundt i alle de svære følelser og svært at finde tilbage til at kunne fungere i en almindelig hverdag. Her kan det være en stor hjælp at opsøge professionel hjælp og behandling. Her kan du få hjælp til at bearbejde det der er sket, og støtte til i dit eget tempo at finde nye veje i livet.

Jeg hjælper dig med at få skabt sammenhæng og kontakt med dine kropslige reaktioner og dine tanker og følelser, så du igen kan finde ro og glæde indeni.

Du kan hjælpe dig selv

Mennesker, der har været udsat for et traume som vold, voldtægt, ulykker, overfald og andre traumatiske oplevelser oplever ofte, at oplevelsen hænger ved. Selvom faren er drevet over, er deres hverdag stadig fyldt med angst, skam, undgåelse, flashbacks og indre uro.

Men selv om det kan virke håbløst, så er der en vej til at genfinde en hverdag med ting, der er vigtige for dig og som ikke er styret af angst. Det kræver, at du er klar til at møde dig selv og dine symptomer på en ny måde. Og det kræver øvelse. Til gengæld er det aldrig for sent.

Der findes ikke en let, quickfix-løsning. Men der er en måde at forstå og møde dig selv på, som støtter dig i at genoptage et vitalt liv, selvom du har svære symptomer på traume.

Vi skal først og fremmest møde os selv med venlighed, tålmodighed og opmuntring. Det kan være svært – især hvis man er blevet krænket af et andet menneske.

Det er derfor vigtigt at huske på, at skyld, skam og selvkritik er en direkte følge af traumehændelsen. Det er ikke sandheder om os eller vores værdi som menneske.

 • Kend dine symptomer og efterreaktioner
 • Forstå hvordan du hjælper dig selv efter et traume.
 • Opdag og forstå traumereaktionernes magt i dit liv.
 • Øve og anvende metoder, som giver mere livskraft.

Vi har brug for hjælp og støtte, både umiddelbart efter en traumatisk hændelse og i tiden efter, hvor vi skal finde ud af at leve med det, der er sket. Den bedste hjælp kommer som regel fra venner og familie.

Nogle gange varer traumereaktionerne ved, og fysisk og psykisk bliver vi ved med at reagere som om der stadig er fare på færde. Det kan være svært at finde rundt i alle de svære følelser og svært at finde tilbage til at kunne fungere i en almindelig hverdag. Her kan det være en stor hjælp at opsøge professionel hjælp og behandling. Her kan du få hjælp til at bearbejde det der er sket, og støtte til i dit eget tempo at finde nye veje i livet.

Jeg hjælper dig med at få skabt sammenhæng og kontakt med dine kropslige reaktioner og dine tanker og følelser, så du igen kan finde ro og glæde indeni.

Book tid